Templates by BIGtheme NET

14 aktivistkinja članica AT mreže je dva dana učilo i družilo u Nišu. O pravnim okvirima procesu trgovine ljudima i viktimizaciji govorile su predavačice NVO Astre. O trgovini ljudima kao kompleksnom traumatskom iskustvu kao i podršci žrtvama trgovine ljudima, i sprečavanju retraumatizacije i sekundarne viktimizacije govorila je izvanvredna Biljana Slavković.

Trening je održan u okviru projekta „Ženske nevladine orgnanizacije u saradnji sa institucijama protiv trgovine ljudima” koji finansijski podržavaju OAK/Trag fondacije.

Fotografisale: Tatjana Nikolić, Silvija Mihajlović

trening mart2019

trening mart2019 2

LIKE US ON FACEBOOK!