Templates by BIGtheme NET

Vesti

Okrugli stolovi na temu trgovine ljudima na jugu Srbije

Održani okrugli stolovi "Unapređenje međusektorske saradnje u cilju efikasnije borbe protiv trgovine ljudima" u Vlasotincu, Vranju, Nišu i Dimitrovgradu. Razgovori relevantnih aktera u svakom od navedenih gradova o ovom problemu nose neke zajedničke zaključke ali i specifičnosti sredine.

Opširnije...

Koji su zastupljeni oblici trgovine ljudima u Vranju, Užicu i Prijepolju?

Na okruglom stolu "Zastupljeni oblici trgovine ljudima u našem gradu” u Vranju, Užicu i Prijepolju svoja iskustva u radu razmenile su predstavnice/ci PU, Inspektorata za rad, Centra za socijalni rad, Višeg suda, Višeg javnog tužilaštva, Zdravstvenog centra, Pedagoškog fakulteta, Tehničke škole, nvo Nexus, nvo Atina, Odbora za ljudska prava, Centar za devojke Užice, Forum žena Prijepolja i koordinatorka AT mreže.

Opširnije...

Učešće Centra za devojke na Astrinom treningu za institucije

Na uvodnoj sesiji Proaktivna istraga-perspektiva žrtve na semininaru za predstavnike/ce 9 PU, u okviru ASTRINOG projekta "Premošćavanje razlika i osnaživanje tužilaštva i sudstva u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji", podržanog od Ambasade USA, učestvovala je Tatjana Nikolić koordinatorka Centra za devojke i AT mreže.

Opširnije...

Malo prijava trgovine ljudima

Okrugi stolovi Zastupljeni oblici trgovine ljudima u našem gradu održani su u Nišu, Dimitrovgradu i Vlasotincu. Na njima su učestvovale predstavnice nevladinih organizacija iz ovih gradova SOS za žene i decu žrtve nasilja, Nezavisni ženski centar i Centar za devojke kao i predstavnice/ce policije, carine, centara za socijalni rad, inspektorata za rad, sudova, tužilaštva, komisije za rodnu ravnopravnost, osnovnih i srednjih škola, lokalne samouprave i Crvenog krsta.

Opširnije...

Trening o trgovini ljudima za institucije

Trening ,,Problem trgovine ljudima, veština komunikacije sa žrtvom i značaj među-sektorske saradnje,, za 20 predstavnika/ca centara za socijalni rad, policijskih uprava iz Vršca, Zrenjanina, Užica, Prijepolja, Dimitrovgrada i Niša, održan u Vrnjačkoj banji od 6-8. marta 2019. Trening je realizovan u okviru projekta AT mreže, "Ženske nevladne organizacije u Srbiji u saradnji sa institucijama protiv trgovine ljudima" koji finansijski podržavaju OAK/Trag fondacije, u organizaciji Centra za devojke.

Opširnije...

LIKE US ON FACEBOOK!