Templates by BIGtheme NET

Vesti

Edukacijom protiv viktimizacije žrtava

14 aktivistkinja članica AT mreže je dva dana učilo i družilo u Nišu. O pravnim okvirima procesu trgovine ljudima i viktimizaciji govorile su predavačice NVO Astre. O trgovini ljudima kao kompleksnom traumatskom iskustvu kao i podršci žrtvama trgovine ljudima, i sprečavanju retraumatizacije i sekundarne viktimizacije govorila je izvanvredna Biljana Slavković.

Opširnije...

Niko se ne sme držati u ropstvu ili potčinjenosti

Konvencija UN o suzbijanju trgovine ljudima je doneta 1949.godine sa željom da se na efikasniji način unapredi saradnja u pogledu sprečavanja i borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Tada, kao i sada bilo je mnogo ljudi koji se nalaze u ropskom položaju. Ropstvo ima različite oblike i dan-danas je veoma prisutno ali i mnogo teže prepoznatljivo.

Opširnije...

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Aktivistkinje Anti-trafiking mreže su ovaj dan provele pričajući sa svojim sugrađankama/ima o problemu trgovine ljudima.

Šta je sve trgovina ljudima, ko može postati žrtva trgovine ljudima, ko je osoba koja trguje ljudima, kako se možemo zaštiti i kome se možemo obratiti su bila pitanja o kojima smo govorile. Sem razgovora aktivistkinje u Vršcu, Dimitrovgradu, Nišu, Užicu, Prijepolju,Vranju, Zrenjaninu su delile i info-pamflete sa brojevima organizacija koje se bave prevncijom i brigom o žrtvi trgovine ljudima.

Opširnije...

Neinformisane osobe su u najvećem riziku od trgovine ljudima

Na teritoriji naše zemlje žrtve trgovine ljudima su upravo građani i građanke Republike Srbije. Godišnje bude identifikovano oko 50 žrtava, ali je siva brojka žrtava mnogo veća.

Kao bi ukazale na problem trgovine ljudima, članice Anti trafiking mreže su obeležile 30. jul – Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima.

U gradovima odakle su članice AT mreže održane su ulične akcije na kojima su držani transparenti, deljeni flajeri, a aktiviskinje su razgovarale sa sugrađanima i sugrađankama i informisale ih o problemu trgovine ljudima, da je bitno da budemo informisani jer su neinformisane osobe najugroženije.

Opširnije...

Saradnja AT mreže sa institucijama u borbi protiv trgovine ljudima

Projekat „Ženske nevladine organizacije u Srbiji u saradnji sa institucijama, protiv trgovine ljudima“ realizuje se do 30. aprila 2019. u devet gradova u Srbiji odakle su članice AT mreže.

Ciljevi na kojima će raditi Anti-trafiking mreža u narednih godinu dana su kvalitetniji rad institucija sa žrtvama trgovine ljudima, povećanje informisanosti kod građanki/građana, bolja saradnja razmena iskustva i dobrih praksi između organizacija civilnog društva i institucija.

Opširnije...

LIKE US ON FACEBOOK!