Templates by BIGtheme NET
  • 1
  • 2
  • 3

Početak ASTRA mreže, danas Antitrafiking mreže

Pre nego što započnem priču o počecima rada ASTRA mreže (danas Antitrafiking mreže), morala bih se osvrnuti i na sam početak rada Astre. Astra je nastala kao inicijativa grupe žena, feministkinja, koje su svoje znanje i iskustvo sticale u različitim ženskin nevladinim organizacijama. Svakoj od nas je dobro poznata bila problematika nasilja u porodici, u svim svojim oblicima. Takođe, svaka od nas je imala svest o problemu sve veće ekspanzije trgovine ženama i decom. Na žalost, u to vreme se u javnosti o tome ništa nije znalo, o tome se nije govorilo. Ni građani, ni institucije trgovinu ženama nisu prepoznavale. Shvatile smo da moramo preduzeti određene akcije koje će skrenuti pažnju javnosti na ovaj problem.

Upravo zbog iskustva koje smo imale iz različitih nevladinih organizacija, već u početku našeg rada znale smo kolika je važnost umrežavanja organizacija, njihovog povezivanja, a u cilju što većeg uticaja na širu zajednicu radi podizanja svesti o problemu trgovine ženama. Ono što nam je bilo važno to je da okupimo upravo one organizacije koje neguju iste ili slične vrednosti kao i mi – poštovanje ljudskih prava u skladu sa međunarodnim standardima, tolerancija i uvažavanje različitosti, težnja najvišim standardima u radu, posvećenost i profesionalnost.

Iz nekadašnjeg SOS telefona i Centra za devojke (Centrića) u ASTRI smo počele da radimo nas 3. Pošto je Centrić osnovao jednu od najstarijih mreža u Srbiji, tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Mrežu centara za devojke "Puella", kao prirodna "posledica" ovoga, prilikom uključivanje ženskih nevladinih organizacija u ASTRA mrežu, značajan deo tih organizacija je (zbog izuzetno dobre saradnje) bio pozvan da nam se pridruži.

U vreme prve kampanje "Otvori oči" koju je ASTRA pokrenula 2002.godine počinju i konkretne akcije organizacija iz ASTRA mreže. Dotadašnja saradnja je bila ad hoc, komunikacija se odvijala uglavnom putem telefona, e-maila, a sastajale smo se sa pojedinačnim organizacijama kada je za to bilo potrebe. 2002. Godine zajedno smo izašle na ulice, lepile plakate u svojim gradovima, davale intervjue za lokalne medije, organizovale i održavale tribine širom Srbije... Jednostavno, svaka organizacija je dala svoj doprinos (a u okviru svojih mogućnosti) da se problem trgovine ljudima učini vidljivijim.

Nedugo nakon ove kampanje, kada su se za stekli uslovi, u Beogradu je održan prvi zvanični sastanak ASTRA mreže na kome su pristvovale predstavnice svih organizacija. Ustanovljeni su osnovni principi na kojima će mreža raditi, definisani su ciljevi i počele smo se dogovarati o budućim zajedničkim akcijama.
U to vreme mrežu su činile sledeće organizacije: ASTRA Beograd; Centar za kulturnu afirmaciju Dimitrovgrad; SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince; Ana Novi Pazar; Odbor za ljudska prava Vranje; Centar za devojke Užice;

Žene u akciji Velika Plana; Centar za devojke Niš; Centar za prava žena Vršac; Esperansa Novi Sad....

Mreža je zaživela i do dan danas postoji, razvija se, uči i raste.