Templates by BIGtheme NET

NZC dimitrovgradOrganizacija neformalno postoji od 2000. godine, a registrovana je 2004. godine, pod imenom “Centar za kulturnu afirmaciju”. Preregistrovana je juna meseca 2011. godine u Agenciji za privredne registre i promenila naziv u “Nezavisni ženski centar”.

Misija, svrha postojanja organizacije su afirmacija ženskih ljudskih prava, unapređenje kvaliteta života žena i dece, protiv svih vrsta diskriminacije, protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, borba za mir, protiv ratova i ubijanja, razvoj civilnog društva, podsticanje kreativnosti, inovacije i edukacija žena i dece.

Ciljevi organizacije Nezavisni ženski centar su

 • Promocija i zaštita ženskih ljudskih prava
 • Osnaživanje žena za njihovo učešće u svim oblasima društvenog života
 • Borba protiv svih oblika nsilja I diskriminacije  nad ženama
 • Borba protiv svih oblika trgovine ljudima
 • Zalaganje za mirovnu politiku u regionu

Nezavisni ženski centar su jedna od osnivačica ASTRA Mreže, čija misija je borba protiv svih oblika trgovine ljudima. Na nacionalnom nivou sarađujemo sa Mrežom Žena u crnom, Mrežom Žena za borbu protiv nasilja nad ženama, Nacionalnim timom za borbu protiv trgovine ljudima, Regionalnim centrom za manjine iz Beograda i umreženi smo sa drugim organizacijama civilnog društva Srbije. Na lokalnom nivou imamo odličnu dugogodišnju saradnju sa predstavnicima policijske uprave Dimitrovgrada i Pirota, pogranične policije, gimnazijom , osnovnom školrom , RTV “Caribrod” i Opštinu Dimitrovgrad.

Dosadašnje aktivnosti organizacije su:

 • Učešće u svim aktivnostima mreže Žena u Crnom, Mreže protiv žena i nasilja nad ženama.
 • Redovna distribucija materijala o ženskim ljudskim pravima zajedno sa  ŽUC, AŽC i Labris od 2001. godine redovno do sada.
 • Distribucija materijala za skraćenje i ukidanje vojnog roka i uvođenja civilnog služenja.
 • Distribucija materijala u kampanji “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” od  2001 god. do sada, koje su redovno pratili lokalna RTV “Caribrod” i list “Bratstvo”.
 • Redovno od 2001 god. organizovanje predavanja, radionica i seminara o ljudskim pravima, ženskim ljudskim pravima i ženskim temama  u Dimitrovgradu.
 • Istraživačko anketiranje stanovnika Dimitrovgrada o stavovima o abortusu i anketiranje o nasilju nad ženama. Distribucija humanitarne pomoći za siromašne žene i korisnike Doma za stara i iznemogla lica u gradu.
 • Pružanje pojedinačne pomoći ženama žrtvama porodičnog nasilja u saradnji sa policijom. Održali smo preko 50 radionica o prevenciji trgovine ženama i decom u osnovnoj školi i gimnaziji u gradu i 4 radionice u pedagoškoj akademiji i romskoj organizaciji u Pirotu u saradnji  sa predstavnicima policije.
 • Učešce u emisijama na regionalnom TV “Pirot” i RTV “Caribrod” o trgovini ljudima sa predstavnicima policije u zadnjih 10 godina.
 • U saradnji sa „Ženama u Crnom“  i ućeščem žena iz svih organizacija civilnog društva Srbije 2011 god. održan je performans “Mir je kada dostojanstveno živim od svog svog rada” na kome smo obelezili smo 24. maj, Međunarodni dan za mir i razoružanje, a istovremeno i 28. maj, Međunarodni dan za žensko zdravlje i reproduktivna prava žena.
 • Uz podršku RŽ Fonda od 2010 god do sada organizacija je realizovala 10 projekta pod nazivom “Ženska prava su i ljudska prava”.
 • Realizovan je projekat “Ženski put – Korak po korak, zgarbi svetlost, zaboravi mrak” u saradnji sa Komisijom za ravnopravnost polova i osnovnom školom “Hristo Botev” uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalne politike pod pokroviteljstvom programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). (8 000 $)

nzc logoRad organizacije Nezavisni ženski centar finansijiski podržavaju Opština Dimitrovgrad i Nacionalni savet Bugarske manjine u Srbij.
RTV Caribrod redovniu medijsku podržava i prati svaku aktivnost organizacije

Organizacija neformalno postoji od 2000. godine, a registrovana je 2004. godine, pod imenom “Centar za kulturnu afirmaciju”. Preregistrovana je juna meseca 2011. godine u Agenciji za privredne registre i promenila naziv u “Nezavisni ženski centar”.

Misija, svrha postojanja organizacije su afirmacija ženskih ljudskih prava, unapređenje kvaliteta života žena i dece, protiv svih vrsta diskriminacije, protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, borba za mir, protiv ratova i ubijanja, razvoj civilnog društva, podsticanje kreativnosti, inovacije i edukacija žena i dece.

Ciljevi organizacije Nezavisni ženski centar su:

 • Promocija I zaštita ženskih ljudskih prava
 • Osnaživanje žena za njihovo učešće u svim oblasima društvenog života
 • Borba protiv svih oblika nsilja I diskriminacije  nad ženama
 • Borba protiv svih oblika trgovine ljudima
 • Zalaganje za mirovnu politiku u regionu
 • Nezavisni ženski centar su jedne od osnivačice ASTRA Mreže , čija misija je borba protiv svih oblika trgovine ljudima.
 • Na nacionalnom nivou sarađujemo sa Mrežom Žena u crnom, Mrežom Žena za borbu protiv nasilja nad ženama, Nacionalnim timom za borbu protiv trgovine ljudima, Regionalnim centrom za manjine iz Beograda i umreženi smo sa drugim organizacijama civilnog društva Srbije.
 • Na lokalnom nivou imamo odličnu dugogodišnju saradnju sa predstavnicima policijske uprave Dimitrovgrada i Pirota, pogranične policije, gimnazijom , osnovnom školrom , RTV “Caribrod” i Opštinu Dimitrovgrad.
 • Dosadašnje aktivnosti organizacije su:
 • Ušešće u svim aktivnostima mreže Žena u Crnom, Mreže protiv ženamaiv nasilja nad ženama Redovna distribucija materijala o ženskim ljudskim pravima zajedno sa ŽUC, AŽC i Labris od 2001. godine redovno do sada.
 • Distribucija materijala za skraćenje i ukidanje vojnog roka i uvođenja civilnog služenja.
 • Distribucija materijala u kampanji “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” od  2001 god do sadanaše, koje su redovno pratili lokalna RTV “Caribrod” i list “Bratstvo”.
 • Redovno od 2001 god. organizovanje predavanja, radionica i seminara o ljudskim pravima, ženskim ljudskim pravima i ženskim temama  uDimitrovgradu.
 • Istraživačko anketiranje stanovnika Dimitrovgrada o stavovima o abortusu i anketiranje o nasilju nad ženama.
 • Distribucija humanitarne pomoći za siromašne žene i korisnike Doma za stara i iznemogla lica u gradu.
 • Pružanje pojedinačne pomoći ženama žrtvama porodičnog nasilja u saradnji sa policijom. Održali smo preko 50 radionica o prevenciji trgovine ženama i decom u osnovnoj školi i gimnaziji u gradu i 4 radionice u pedagoškoj akademiji i romskoj organizaciji u Pirotu u saradnji sa predstavnicima policije.
 • Učešce u emisijama na regionalnom TV “Pirot” i RTV “Caribrod” o trgovini ljudima sa predstavnicima policije u zadnjih 10 godina.
 • U saradnji sa „Ženama u Crnom“  i ućeščem žena iz svih organizacija civilnog društva Srbije 2011 god. održan je performans “Mir je kada dostojanstveno živim od svog svog rada” na kome smo obelezili smo 24. maj, Međunarodni dan za mir i razoružanje, a istovremeno i 28. maj. Međunarodni dan za žensko zdravlje i reproduktivna prava žena.
 • Uz podršku RŽFonda od 2010 god do sada organizacija je realizovala 10 projekta pod nazivom “Ženska prava su i ljudska prava”.
 • Realizovan je projekat “Ženski put – Korak po korak, zgarbi svetlost, zaboravi mrak” u saradnji sa Komisijom za ravnopravnost polova i osnovnom školom “Hristo Botev” uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalne politike pod pokroviteljstvom programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). (8 000 $)

Rad orgnizacije Nezavisni ženski centar finansijiski podržavaju Opština Dimitrovgrad i Nacionalni savet Bugarske manjine u Srbij.

RTV Caribrod redovniu medijsku podržava i prati svaku aktivnost organizacije