Templates by BIGtheme NET

sos vlasotinceSOS za žene i decu žrtve nasilja je ženska nevladina organizacija osnovana  1996. godine. Kao takva, ima SOS telefon za žrtve nasilja i SOS telefon za žrtve trgovine ljudima. Predsednica organizacije je dugogodišnja aktivistkinja, koja je ujedno i osnivačica udruženja, Svetlana Šarić.  Organizacija ima 15 stalnih volontera, a zadnjih par godina je obučila preko 50 vršnjačkh edukatora na različite teme, svih vrsta nasilja, trgovine ljudima, ljudska prava, odgovorne građanke, streotipi i predrasude. Organizaciju čine volonteri/ke većinskog stanovništva (srpskog) kao i manjinskog , Romkinje. Prevashodno radimo prevenciju trgovine ljudima kao i nasilja, ali takođe imamo i prihvatilište na jednu noć za žrtve. Žene koje rade na SOS telefonu i sa žrtvama su obučene aktivistkinje za rad na SOS telefonu. Naše delovanje ogleda se i kroz uključenje u tela lokalne samouprave kako bi smo ostvarile veći uticaj na ostvarivanje naših ciljeva.

Sos Vlasotince Facebook Group.