Templates by BIGtheme NET

Odbor vranjeOdbor za ljudska prava Vranje (HRCVR) osnovan je 1998. godine, a registrovan 2001. Specijalizovani servis SOS telefon Vranje 017 410 822; 066 410 822 dostupan je radnim danima od 10 do 20 h, danima vikenda: od 17 do 20 h.

Misija organizacije: Zaštita, poštovanje i promocija ljudskih prava, pre svega žena u skladu sa Međunarodnom konvencijom UN, medjunarodnim i nacionalnim standardima, kroz razvoj civilnog drustva, edukacije, informisanja, razvoja svesti građana o ljudskim pravima i principima demokratskog društva.

NGO Odbor za ljudska prava Vranje (HRCVR) realizuje aktivnosti na nacionalnom nivou, a pre svega u 7 opština Pčinsjkog okruga koji se geografski oslanja na Makedoniju, Bugarsku , KiM. 

Jedna smo od najstarijih OCD u Vranju i jedna od malobrojnih nevladinih organizacija u regionu juga Srbije  koja se fokusira na unapređenje politike rodne ravnopravnosti, zaštiti ljudskih prava žena, borbi protiv porodičnog nasilja i unapređenja ant-trafiking programa. Od osnivanja realizovali smo preko 360 kampanja, akcija, performansa, tribina, projekata, radionica, seminara, medijskih aktivnosti…

U cilju povećanja stepena prevencije i pružanja efikasnije podrške ženama 2002. godine smo formirale specijalizovani servis SOS telefon Vranje koji je za 13 godina rada zabeležio preko 4.000 poziva. Program SOS telefon Vranje organizuje besplatnu podršku ženama izloženim nasilju u porodici i trgovini ljudima, edukacije, besplatno pravno savetovalište, radionice za podršku ženama, stručno usavršavanje profesionalaca iz institucija…Odbor je inicijator i razvija Regionalnu Mrežu Pčinjskog okruga kao jedinstveni odgovor nasilju nad ženama.

sos vranjeProgram prevencije, edukacije, povećanje svesti stanovništva o opasnosti trgovine ljudima realizujemo od 2000. godine kao partner OCD ASTRA, a od 2001. godine kao jedan od osnivača i član mreže ASTRA koja od 2014. funkcioniše kao AT Mreža Srbije. U okviru aktivnosti prevencije i edukacije o opasnosti trgovine ljudima, u osnovnim i srednjim školama u Pčinjskom okrugu, realizovali smo preko 100 radionica, 15 tribina, 10 okruglih stolova, informativnih akcija.  
U 2007/08. Odbor za ljudska prava Vranje (HRCVR) je bio koordinator 11 nevladinih organizacija antitrafiking  mreže ASTRA u Srbiji u okviru Projekta „Koordinacija anti-trafiking aktivnosti i preko-granična saradnja između anti-trafikinng mreža RING u Bosni i Hercegovini, Petra u Hrvatskoj, Astra u Srbiji i Crnogorski ženski lobi u Crnoj Gori“ u okviru programa CARE International North Western Balkans – Sarajevo.

Više o radu organizacije možete naći na njihovoj zvaničnoj veb-prezentaciji OVDE!

Sos telefon Vranje Facebook Page.