Templates by BIGtheme NET

astra logo

ASTRA je nevladina organizacija koja je osnovana 2000. godine, posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, naročito ženama i decom, kao i efikasnim potragama za nestalom decom i zaštiti dece nakon njihovog pronalaska. Kroz sveobuhvatan pristup rešavanju problema, organizacija nastoji da eliminiše ovaj specifični vid nasilja, afirmisanjem društva slobodnog od svih vrsta eksploatacije, nasilja, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih nejednakosti. Vrednosti na kojima se temelji rad organizacije jesu poštovanje ljudskih prava u skladu sa međunarodnim standardima, tolerancija i uvažavanje različitosti, težnja najvišim standardima u radu, posvećenost i profesionalnost.

Kao lider na polju suzbijanja trgovine ljudima u našoj zemlji, od svog osnivanja ASTRA se ovim problemom bavi sveobuhvatno, tj. tretira različite oblike trgovine ljudima i različite kategorije žrtava – žene, decu i muškarce. Istovremeno deluje u oblasti prevencije, edukacije, podizanja javne svesti, pružanja direktne pomoći žrtvama, reintegracije, istraživanja i izveštavanja, javnog zastupanja na strateškom i operativnom nivou i podržava izgradnju funkcionalnog i efikasnog sistema za suzbijanje trgovine ljudima koji u potpunosti poštuje ljudska prava žrtava.

ASTRA vodi dva SOS telefona: ASTRA SOS telefon za žrtve trgovine ljudima 011 785 00 00 i Evropski broj za nestalu decu 116 000, dostupna 24/7, tokom cele godine. Sve usluge putem SOS telefona su besplatne.

Više o radu organizacije možete saznati na njihovoj zvaničnoj veb-prezentaciji ASTRA - Beograd.